Ergin parlak kırmızımsı kahve renkli, basık şekilli 2.5-3 mm boydadır. Antenler uca doğru genişler. Elytralann üzeri boyuna enine çizgilidir. Yumurta beyaz renkli, ince uzun biçimlidir. Larva ve pupa görünüş olarak Kırma bitlerindekine benzer.

Uygun koşullarda gelişme periyodu 4-5 hattadır. Yılda birkaç döl verirler.