Erginler yassı şekilli, kırmızımsı kahve renkli, 1 .5 mm kadar boyda küçük böceklerdir. Erkek bireylerin antenleri dişilerden daha uzundur. Kın kanatlar boyuna enine çizgilidir. Larva beyaz renkli 3 mm boydadır. Pupa sarımsı krem renkli 1.4 mm boydadır.

Erginler yumurtalarını gıda içine bırakır. Gelişme süresi 5-9 haftadır. Olgun larva pupa olmadan önce çevresindeki gıda maddelerini vücuduna yapıştırır ve bu barınak içinde pupa olur. Yılda 3-4 döl verir.