Karasinekler 4-6 mm boyunda ve genellikle gri renklidirler. Ağız yapısı yalayıcı-emici tiptedir. Tüm sineklerin toraks segmentinin ortasına bağlı bir çift zarımsı kanadı vardır. Genelde görünmeyen arka kanatlar, halter adı verilen özel dengeleme organlarına dönüşür; erginlerin emici ağız kısımları ve büyük birleşik gözleri vardır.

Yumurta, larva, pupa ve ergin dönemlere sahip olan karasinek uygun şartlarda 6-24 günde bir nesil verebilir. Dişi sinek yumurtalarını organik maddece zengin gübrelik ve çöplüklerin üzerine bırakır ve birkaç saat içerisinde açılan yumurtalardan çıkan larvalar buralarda beslenirler ve üç dönemden sonra pupa olurlar ve erginler çıkar. Çöp ve gübre gibi nemli organik madde bulunan yerlere 100-150 tanesi yığın halinde yumurtalarını bırakır.