Ergin, esmer kırmızı renkli 2.5-3 mm boyda ve silindirik şekillidir. Baş göğsün altına eğik durduğu için kamburumsu bir görünüşe sahiptir. Pronotum ve elytralar üzerinde ince noktalar bulunur.

Erginler gelişmiş zar kanatlan ile uçma yeteneğine sahiptir. Yumurta, pembe renkli ve armut biçimindedir. Larva beyaz renkli ve 5 mm boydadır. Pupa önceleri beyaz sonra kahverenklidir.

Erginler çiftleşmeden hemen sonra yumurta bırakmaya başlarlar. Ergin dişi tek yada kümeler halinde 300-500 yumurta bırakır. Çıkan larvaların bir kısmı delerek girdikleri hububat danesi içinde gelişir.

Bir kısım larva ise erginlerin oluşturdukları un ve kırıntılar içinde beslenerek geliştikten sonra dane içine girer. Pupa dönemi dane içinde geçer. Ergin olan birey daneyi delerek dışarı çıkar. Elverişli koşullarda gelişme süresi bir aydır. Yılda 3-4 döl verir.