Ergin parlak kırmızımsı esmer renkli, 3-4 mm boydadır. Ergin erkeklerde man-dibula (çene) boynuz biçimini almıştır.Alnın iki yanında konik şekilli iki çıkıntı bulunur. Yumurta beyaz renklidir. Larva, silindirik şekilli, sarı renkli 7-9 mm boydadır. Pupa sarımsı kahve renkli 3-4 mm uzunluktadır.
Erginler 1 yıl kadar yaşarlar. Ergin dişi gıda ortamına 100-200 yumurta bırakır. Gelişme süresi 6-8 haftadır.