Sahip olduğumuz yetki belgelerini ve sertifikalarımızı Belgelerimiz bölümünden inceleyebilirsiniz.
Masc İlaçlama Her Firmanın İhtMasc İlaçlama Her Firmanın İhtiyaçlarına Göre Yapılacak Sözleşmeler Gereği T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 27.01.2005 Tarih ve 25709 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı Mücadele Usûl ve Esasları Yönetmeliği” ile Getirilen Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği (AB) Normlarına Uygun Olarak Haşere Nüfusunun Kontrol Edilmesi için Düzenli Periyotlarla Hizmet Vermek Üzere Kurulmuş Profesyonel Bir İlaçlama Firması Konumundadır

Hedefimiz; Haşerelere Karşı İşletmenin Tamamını Daimi Olarak Koruma Ve Kontrol Altına almaktır

Kapsam; Masc İlaçlama Haşerelerle Mücadelesinde Şu Şartları Önemle Vurgulamaktadır..

MMücadele ve Müdahale Edilecek Zararlıların Tek Tek Tespiti Tedavi;Normal Şartlarda Ayda Bir Defa Hedefteki Haşere İçin İlaçlama Servis Hizmeti Uygulaması Yılda En Az 6 Defa Servis Hizmeti Uygulanmalıdır Tedbiri Alınan Emniyet Alanı Sınırlandırılan Alanlarda Uygulamanın Yapılması

Belge ve Dökümanlar Müşteri Dosyası
Sözleşme Metni
Spesifikasyon
Servis Raporu
İlaçlama Raporu
İlaç Güvenlik Belgeleri
Firma Kalite Ve Yeterlilik BelgeleriBu Asgari Standartlar Haricinde Dahili Yada Harici Müşterilerin İhtiyaç ve Taleplerine Göre Aşağıda Belirttiğimiz Hizmet ve Belgeler Genişletilebilir…Tedavi Adedi: Yıllık 8,12,16 ve 24 Kez
İlaçlama Servis Hizmeti
Çalışma Raporu
Kontrol Raporu
Haşere Kontrol Noktaları ve Numaralandırma
Hijyen Eğitimi ve Dezenfeksiyon
Firma Planı
Kısa Rapor Bilirkişi Raporu
Ek Uygulamalar Ve Raporları (Fumigasyon)

Hedefimiz; “Birlikte Çalıştığımız Her Müşterimizin Referansımız Olmasıdır”